Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Zarządzanie sieciami WANO Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami spotykanymi w sieciach rozległych oraz wyjaśnienie budowy, działania oraz zastosowania.

Tematyka kursu
Kurs skupia się głównie na technologiach mających najistotniejsze znaczenie w transmisji danych we współczesnych sieciach teleinformatycznych ( PSTN, ISDN, xDSL, ATM, Frame Relay). Kurs przedstawia ponadto trzy wybrane usługi sieciowe, których zrozumienie opiera się na podstawowej wiedzy związanej z adresowaniem IP. Aby móc skorzystać z dowolnych zasobów www musimy mieć publiczny adres IP, który może być współdzielony przez wiele komputerów z zastosowaniem translacji NAT (staycznej lub dynamicznej) lub translacji z przeciążeniem PAT. Adres IP naszego komputera może być przypisany ręcznie lub przydzielony dynamicznie poprzez usługę DHCP. Aby przeglądarka internetowa właściwie zinterpretowała adres domenowy musi być dostępna usługa odwzorowująca ten adres na adres IP zrozumiały dla oprogramowania sieciowego.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Technologie w sieciach rozległych
 2. Technologia PSTN
 3. Technologia  ISDN
 4. Technologia xDSL
 5. Technologia ATM
 6. Technologia Frame Relsy
 7. Wybrane usługi sieciowe
  7.1 Podstawy adresowania IPv4
  7.2 Usługi NAT i PAT
  7.3 Usługa DHCP
  7.4 Usługa DNS

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 1. Praktyczne aspekty implementacji protokołów WAN na urządzeniach sieciowych
 2. Mobilne sieci WAN
 3. Sterowanie w sieciach komputerowych. Zapewnienie gwarantowanej jakości usług.
 4. Listy dostępu ACL
 5. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa
 6. Konfiguracja protokołu PPP z autentykacją CHAP

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Krzyżówki
 5. Materiały dodatkowe
 6. Słownik pojęć
 7. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Zarządzanie sieciami WAN” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.

Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systememami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych.