Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - Aldehydy

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat ważnej grupy związków organicznych oraz zwrócenie uwagi uczestników na obecność tych związków w życiu codziennym człowieka.

Tematyka kursu

Kurs poświęcony jest aldehydom, ich budowie i nazewnictwu. Podczas kursu omówiony zostanie proces otrzymywania aldehydów, a także zostaną zaprezentowane ich właściwości fizyczne i chemiczne. W dalszej części pojawią się zagadnienia związane z reakcją Cannizzaro

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
2.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
3.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - Aldehydy” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat