Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Grawitacja i elementy astronomii - bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi prawami dotyczącymi grawitacji.

Tematyka kursu

W ramach kursu przedstawione zostały zagadnienia, które pomogą przygotować uczniów do rozumienia przyczyn ruchu planet wokół Słońca. W pierwszej części kursu poruszone zostaną tematy związane z ruchem jednostajnym po okręgu, układem słonecznym oraz prawem powszechnego ciążenia. W dalszej części uczniowie zapoznają się z ruchem ciał w polu grawitacyjnym, a także z budową i ewolucją wszechświata.

  1. Ruch jednostajny po okręgu
  2. Proste obserwacje astronomiczne
  3. Układ słoneczny
  4. Prawo powszechnego ciążenia
  5. Ruch ciał w polu grawitacyjnym
  6. Budowa i ewolucja Wszechświata

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Grawitacja i elementy astronomii - bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat