Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Fizyka atomowa i jądrowa - elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom elementarnej wiedzy na temat budowy atomu oraz jądra atomowego.

Tematyka kursu

Na początku kursu omawiane jest zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. W dalszej części wprowadzone zostają zagadnienia dotyczące kwantowego modelu światła. Z budową atomu uczniowie mogą zapoznać się obserwując samodzielnie widma. Przy pomocy narzędzi internetowych mogą powtórzyć doświadczenie, które przeprowadził Rutherford. Doświadczenie może być wprowadzeniem do rozważań na temat budowy jądra atomowego.

  1. Zjawisko fotoelektryczne
  2. Widma atomowe
  3. Model budowy atomu
  4. Budowa jądra atomowego
  5. Rozpady promieniotwórcze
  6. Reakcje jądrowe

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Fizyka atomowa i jądrowa - elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat