Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Ruch punktu materialnego - opis ruchu postępowego oraz jego przyczyn

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest pogłębienie i rozszerzenie przez uczestników wiedzy z zakresu kinematyki oraz dynamiki punkty materialnego.

Tematyka kursu

Z ruchem spotykamy się codziennie, ale jak go badać, opisywać i analizować? Pomogą nam w tym doświadczenia, ale potrzebne też będą wektory i wykresy. Będziemy stosować różne narzędzia technologii informacyjnej, które pomogą w zrozumieniu treści fizycznych. Zaczniemy od ruchu punktu materialnego. To modelowe pojęcie można zastosować, gdy rozmiary ciała są małe w porównaniu z pokonywaną przez nie odległością i gdy nie interesuje nas budowa wewnętrzna ciała i jak poruszają się względem siebie poszczególne elementy. Na przykład, gdy opisujemy przelot samolotu z Warszawy do Londynu możemy traktować samolot jak punkt materialny. W szczególności takie uproszczenie stosuje się przy opisie ruchu postępowego, gdy wszystkie punkty ciała poruszają się po tych samych torach, mają tę samą prędkość i przyspieszenie. Dobrym uproszczeniem jest wtedy opis ruchu środka masy.

  1. Względność ruchu
  2. Kinematyka ruchów prostoliniowych
  3. Zasady dynamiki Newtona
  4. Zasada zachowania pędu
  5. Tarcie i opory ruchu
  6. Ruch ciała w dwóch wymiarach. Rzuty
  7. Ruch jednostajny po okręgu

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Wykład wprowadzający do kursu (video),
2.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
3.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
4.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
5.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
6.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
7.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Ruch punktu materialnego - opis ruchu postępowego oraz jego przyczyn” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat