Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Mechanika bryły sztywnej - co się dzieje gdy ciało się obraca

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Tematyka kursu

Dynamika bryły sztywnej zajmuje się opisem ruchu ciał pod wpływem działających sił. Termin bryła sztywna oznacza ciało, którego elementy (części, punkty) nie przemieszczają się względem siebie w czasie ruchu. W przypadku ruchu postępowego, gdy wszystkie punkty poruszają się po tych samych torach, mają tę samą prędkość i przyspieszenie, ruch bryły sztywnej można opisać jako ruch środka masy. Opis ruchu obrotowego wymaga wprowadzenia nowych wielkości i praw fizycznych.

  1. Wielkości opisujące bryłę sztywną
  2. Równowaga brył sztywnych
  3. Ruch obrotowy bryły sztywnej
  4. Zasada zachowania momentu pędu
  5. Energia kinetyczna ruchu obrotowego

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Mechanika bryły sztywnej - co się dzieje gdy ciało się obraca” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat