Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Czy komputery będą robić biznes?O Kursie

Cel kursu
Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, iż bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tematyka kursu
Komputery będą coraz powszechniej świadczyć elektroniczne usługi, ale robić będą mogły tylko to, do czego zaprogramują je ludzie. Styk informatyki i biznesu jest jednym z najbardziej fascynujących obszarów aktywności badawczej, w którym mamy do czynienia z największą liczbą innowacji. W dodatku, do zrobienia kariery w tym obszarze, nawet od zera, jest potrzebny przede wszystkim pomysł na biznes – jeśli spotka się z uznaniem na rynku, to
w bardzo krótkim czasie kilkuosobowa firma o znikomym kapitale założycielskim może przemienić się w globalnego gracza.
Nową koncepcją w sferze zarządzania przedsiębiorstwami są sieciowe organizacje wirtualne. Wirtualne, czyli pozorne – organizacje, które w oczach swoich klientów zachowują się tak, jak każde przedsiębiorstwo, ale naprawdę są pewną strukturą organizacyjną obejmującą wiele niezależnych, wzajemnie uzupełniających się podmiotów gospodarczych i instytucji, z których każda pełni ściśle określoną rolę. Sieciowe organizacje wirtualne wymagają nowej organizacji przedsiębiorstw – rozbicia na małe, wyspecjalizowane jednostki, które można łatwo konfigurować dla osiągnięcia konkretnego, wyłaniającego się, większego celu biznesowego.
Wymagają też nowej architektury informatycznej. Jest nią architektura usługowa SOA (ang. Service Orientem Architecture) oparta na usługach sieciowych. Dzięki architekturze usługowej, niezależne, zbudowane w różnych technologiach systemy informatyczne różnych przedsiębiorstw i instytucji mogą nawzajem świadczyć sobie coraz to nowe elektroniczne usługi. Dzięki temu można skutecznie zarządzać organizacją wirtualną nie naruszając autonomii przedsiębiorstw i instytucji wchodzących w ich skład.

 1. Wstęp
 2. Elektroniczny biznes i elektroniczna gospodarka
 3. Charakterystyka elektronicznej informacji i komunikacji
 4. Cechy biznesu w warunkach elektronicznej informacji i komunikacji
 5. Sieciowe organizacje wirtualne
 6. Cechy SOW
 7. Transformacja przedsiębiorstw do SOW
 8. Architektura usługowa SOA
 9. Wnioski

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Czy komputery będą robić biznes” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary - profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Kieruje zespołem prowadzącym badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. Jest autorem blisko 170 publikacji naukowych, w tym 10 książek. Organizuje konferencje międzynarodowe, uczestniczy w pracach komitetów programowych konferencji międzynarodowych, prowadzi tutoriale, bierze udział w debatach i dyskusjach panelowych, wygłasza zaproszone wykłady. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, rad naukowych, komitetów, rad programowych międzynarodowych czasopism naukowych.