Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Termodynamika - co się dzieje we wnętrzu substancji gdy ją ogrzewamy

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawisk cieplnych.

Tematyka kursu

W pierwszej części kursu zostaną wprowadzone podstawowe pojęcia termodynamiki, zostanie omówiony przepływ ciepła, bilans cieplny i pierwsza zasada termodynamiki. Następnie zostaje wprowadzony model gazu doskonałego, omówione będzie zachowanie gazu w szczególnych przypadkach równania stanu gazu doskonałego. W drugiej części kursu wprowadzone zostaje pojęcie cyklu termodynamicznego, zostaje przeanalizowany silnik cieplny i jego sprawność, a także omówiona będzie druga zasada termodynamiki.

  1. Bilans cieplny
  2. Przemiany fazowe
  3. Model gazu doskonałego
  4. Przemiany gazowe
  5. I zasada termodynamiki
  6. Cykle termodynamiczne
  7. II zasada termodynamiki

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Termodynamika - co się dzieje we wnętrzu substancji gdy ją ogrzewamy” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat