Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi oraz z wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.

Tematyka kursu

W ramach tego kursu stosowane są definicje wielkości fizycznych i prawa ruchu, występujące w kursach „Ruch punktu materialnego” i „Energia mechaniczna”. Pierwsza część bieżącego kursu dotyczy ruchu drgającego, a druga zjawisk falowych. Na zakończenie omawiane są zjawiska charakterystyczne dla fal dźwiękowych, będących szczególnym rodzajem fal mechanicznych.

  1. Ruch drgający prosty
  2. Wahadło matematyczne
  3. Przemiany energii w ruchu harmonicznym
  4. Drgania wymuszone. Rezonans
  5. Płaska fala harmoniczna
  6. Dyfrakcja i interferencja fal
  7. Fale stojące
  8. Dźwięki
  9. Efekt Dopplera

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat