Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Prąd stały - dlaczego świeci żarówka

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prądu stałego.

Tematyka kursu

Po przypomnieniu podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego badamy zależność natężenia prądu od napięcia dla różnych elementów (opornika, żarówki idiody). Pokazujemy, że napięcie na biegunach źródła spada przy czerpaniu z niego prądu. Wynik doświadczenia zostaje wyjaśniony poprzez wprowadzenie pojęcia siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego źródła prądu stałego i analizę przemiany energii w obwodzie. Na zakończenie wprowadzone zostanie pojęcie oporu właściwego i wyjaśnione zachowanie metali i półprzewodników pod wpływem ogrzewania

  1. Ogniwa jako źródła prądu stałego
  2. Opór elektryczny przewodnika
  3. Obwody prądu stałego
  4. Przemiany energii podczas przepływu prądu elektrycznego
  5. Wpływ temperatury na opór elektryczny

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Prąd stały - dlaczego świeci żarówka” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat