Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Magnetyzm, indukcja magnetyczna - jak elektrownie „robią” prąd

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wiadomościami z zakresu pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej.

Tematyka kursu

W pierwszej części kursu omówione zostaną podstawowe własności pola magnetycznego. Wyjaśnione zostanie zachowanie naładowanych cząstek przewodnika z prądem w polu magnetycznym oraz omówione będą fizyczne podstawy działania silników elektrycznych, czyli urządzeń, które wykorzystują działanie pola magnetycznego na przewodnik, w którym płynie prąd elektryczny. Druga część poświęcona jest mechanizmowi powstawania prądów indukcyjnych oraz omówieniu fizycznych podstaw działania prądnicy prądu przemiennego i transformatora.

  1. Pole magnetyczne i jego źródła
  2. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym
  3. Siła elektrodynamiczna. Silniki elektryczne
  4. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
  5. Prądnica prądu przemiennego
  6. Prąd przemienny. Transformator

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Magnetyzm, indukcja magnetyczna - jak elektrownie „robią” prąd” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat