Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Optyka i kwanty promieniowania - jak to się dzieje, że widzimy

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy o świetle.

Tematyka kursu

Na początku kursu zostanie zaprezentowany najprostszy model światła, czyli optyka geometryczna. W myśl tego modelu światło reprezentuje linia – promień światła. Następnie przedstawione zostają zagadnienia związane z optyką falową – zakładamy, że światło jest falą. Na podstawie tego modelu zostaje wyjaśnione zjawisko polaryzacji, dyfrakcji oraz interferencji. Światło to nie tylko fala. Światło można traktować jako strumień cząstek – fotonów. Na gruncie teorii fotonowej światła wyjaśnione zostanie zjawisko fotoelektryczne oraz podstawy budowy atomów

  1. Widmo fal elektromagnetycznych
  2. Odbicie i załamanie światła
  3. Optyka geometryczna
  4. Optyka falowa
  5. Kwantowy model światła
  6. Zjawisko fotoelektryczne
  7. Promieniowanie rentgenowskie
  8. Fale materii
  9. Model budowy atomu

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
2.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
3.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
4.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
5.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
6.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Optyka i kwanty promieniowania - jak to się dzieje, że widzimy” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat