Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Ucz się szybko i skutecznie - pracuj metodą projektów

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest opanowanie umiejętności planowania i realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi IT umożliwiających pracę grupową. W przypadku realizacji kursu z grupą szkolną pod kierunkiem nauczyciela efektem końcowym mogą być projekty utworzone wspólnie przez kilkuosobowe grupy uczniów.

Tematyka kursu

Niniejszy kurs jest poświęcony umiejętności uczenia się poprzez wykonywanie projektów. Przedstawiono metodę kształcenia opartego na projektach (Project-Based Learning, PBL). Szczególną uwagę zwrócono na wsparcie pracy projektowej współczesnymi narzędziami ICT.

W części praktycznej (w ramach proponowanych ćwiczeń) uczestnicy kursu zaplanują i utworzą własne projekty edukacyjne. Ważnym elementem kursu jest również nabycie umiejętności prezentowania projektów utworzonych przez uczestników kursu.

Kurs składa się z następujących zagadnień, zaplanowanych do realizacji na spotkaniach uczniów z nauczycielem (choć kurs można zrealizować również w ramach samokształcenia):

 1. Na czym polega kształcenie metodą projektów - Project Based Learning
 2. Które narzędzia ICT wspomagają pracę projektową
 3. Przykładowe tematy projektów edukacyjnych
 4. Dobór grup projektowych lub przydział projektów indywidualnych
 5. Jak pracować metodą projektów
 6. Jak utworzyć dokumentację projektu
 7. Jak zaprezentować własny projekt
 8. Test sprawdzający wiedzę z zakresu metody projektów

Planowany łączny czas realizacji kursu to 9 x 45 minut.

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu w formacie PDF.
 2. Materiały dodatkowe: cztery filmy instruktażowe, przykład instrukcji projektowej, lista odnośników do materiałów źródłowych oraz przykładowa dokumentacja projektu.
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę.

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego "Ucz się szybko i skutecznie - pracuj metodą projektów" przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy

Dr inż. Piotr Kopciał jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu multimediów, grafiki i technologii komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Aktualnie realizuje szkolenia w trybie stacjonarnym oraz blended learning dla młodzieży i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu IT Szkoła.