Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Język SQL - podstawy zapytańO Kursie

Cel kursu
Kurs daje możliwość zapoznania uczestników z krótką historią języka SQL, z jego podstawowymi cechami oraz różnymi aspektami tworzenia zapytań w języku SQL.

Tematyka kursu
Podczas wykładu przedstawiona jest krótka historia języka SQL i jego podstawowe cechy. W dalszej części wykładu są omawiane różne aspekty tworzenia zapytań w języku SQL. Podstawowe cechy składni polecenia SELECT są omówione na przykładzie zapytań skierowanych do jednej tabeli. W kolejnych rozdziałach jest pokazane łączenie tabel i zapytania korzystające z danych zapisanych w wielu tabelach, wykorzystanie funkcji agregujących oraz zapytania złożone. W ostatnim rozdziale są zaprezentowane niektóre nowe elementy polecenia SELECT języka SQL. W trakcie wykładu są prezentowane i omawiane różne przykłady zapytań skierowanych do przykładowej bazy danych (Elektroniczny Dziennik Ocen).
W ramach warsztatów zostanie przedstawiony sposób instalacji MS SQL Server 2008 Express Edition a następnie uczniowie zostaną zapoznani z SQL Server Menagement Studio, narzędziem klienckim umożliwiającym korzystanie i administrowanie SQL Serwerem. W kolejnych ćwiczeniach będą formułowane różne postaci zapytań, wykorzystujące polecenie SELECT języka SQL. W każdym ćwiczeniu zadaniem ucznia będzie napisanie i wykonanie podanego zapytania a następnie samodzielne napisanie zapytania z niewielką pomocą prowadzącego warsztaty. Kolejne ćwiczenia stopniują trudność wykonywanych zapytań.

Część teoretyczna:
   1. Krótka historia języka SQL
   2. Cechy języka SQL
   3. Przykładowa baza danych
   4. Podstawy zapytań – operacje na modelu relacyjnym
   5. Polecenie SELECT – zapytania proste
   6. Polecenie SELECT – łączenie tabel
   7. Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących
   8. Polecenie SELECT – zapytania złożone
   9. Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię?

Część praktyczna:
Ćwiczenie 1.
   Zapoznanie się ze środowiskiem MS SQL Server 2008 i bazą danych Elektroniczny Dziennik Ocen
Ćwiczenie 2.
   Proste zapytania skierowane do jednej tabeli
Ćwiczenie 3.
   Zapytania wykorzystujące łączenie tabel
Ćwiczenie 4.
   Zapytania wykorzystujące funkcje agregujące
Ćwiczenie 5.
   Zapytania złożone
Ćwiczenie 6.
   Co jeszcze potrafię

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
  2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
  4. Materiały dodatkowe
  5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Język SQL – podstawy zapytań” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języki i paradygmaty programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych oraz prowadzi warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.