Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Wprowadzenie do programowania obiektowego

O kursie

Tytuł kursu:
Wprowadzenie do programowania obiektowego

Autorzy:
mgr inż. Patryk Szczepański, ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki na kierunku Informatyka o specjalnościach „Inżynieria oprogramowania” oraz „Zarządzanie projektami IT”. Zawodowo zajmuje się programowaniem aplikacji biznesowych oraz modelowaniem systemów informatycznych.

Fiszka

Opis kursu:
Kursu stanowi wprowadzenie do obiektowego modelu programowania z przykładami w języku C# i pozwoli poznać istotne elementy tego popularnego języka programowania. Kurs został podzielony na trzy odcinki.

Odcinek I to wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z programowaniem oraz metodami prezentacji algorytmów.
Odcinek II wyjaśnia pojęcia klasy i obiektu oraz tłumaczy zależności pomiędzy tymi pojęciami, a także objaśnia dwa mechanizmy związane z programowaniem obiektowym: agregację i kompozycję.
Odcinek III prezentuje cztery filary obiektowości: abstrakcję, hermetyzację, dziedziczenie oraz polimorfizm.
Każdy odcinek zawiera dwa laboratoria, w trakcie których słuchacz zapoznaje się nie tylko z prezentowanymi pojęciami, ale również uczy się podstawowych konstrukcji programistycznych języka C#.
Po każdym laboratorium uczestnik ma możliwość sprawdzenia i uporządkowania zdobytej wiedzy dzięki quizom.

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu.