Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danychO Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych.

Tematyka kursu
Słuchacze będą realizowali ćwiczenia polegające na wykorzystaniu danych relacyjnych łącznie z danymi zapisanymi w dokumentach XML. Przedstawione zostaną aspekty praktyczne i korzyści wynikające z zastosowania typu danych XML w definicji tabel. Wprowadzone zostaną także pojęcia związane z walidacja dokumentów XML (schematy XSD).

1. Wprowadzenie
2. XML – omówienie standardu
3. Technologia MS SQL Server 2008 i SQL Server Menagement Studio
   3.1. Wprowadzenie do technologii MS SQL Server 2008
   3.2. Ćwiczenie 1 – Zapoznanie ze środowiskiem SQL Menagement Studio
4. Tworzenie dokumentów XML za pomocą polecenia SELECT SQL z klauzulą FOR XML
   4.1. Ćwiczenie 2 – Wykorzystanie klauzuli FOR XML RAW
   4.2. Ćwiczenie 3 – Wykorzystanie klauzuli FOR XML AUTO
   4.3. Ćwiczenie 4 – Wykorzystanie klauzuli FOR XML PATH
   4.4. Ćwiczenie 5 – Tworzenie dokumentu XML z wykorzystaniem zapytań skorelowanych
5. Typ danych XML
   5.1. Charakterystyka typu danych XML
   5.2. Możliwości wykorzystania typu XML do uproszczenia schematu bazy danych
   5.3. Ćwiczenie 6 – Wykonanie projektu bazy danych z wykorzystaniem typu XML
6. Metody typu XML
   6.1. Ćwiczenie 7 – Pobieranie danych z dokumentu XML z wykorzystaniem metody value
   6.2. Ćwiczenie 8 – Pobieranie danych z dokumentu XML z wykorzystaniem metody query
   6.3. Ćwiczenie 9 – Pobieranie danych z dokumentu XML z wykorzystaniem metody nodes
   6.4. Omówienie operatora CROSS APPLY
   6.5. Ćwiczenie 10 – Wykonanie zapytania wykorzystującego operator CROSS APPLY
7. Walidacja danych XML – schematy XSD
   7.1. Ćwiczenie 11 – Definiowanie schematu XSD jako obiektu bazy danych
   7.2. Ćwiczenie 12 – Wykorzystanie zdefiniowanego w bazie danych schematu XSD do  walidacji dokumentu XML
8. Przykłady wykorzystania XML w procedurach i wyzwalaczach
   8.1. Ćwiczenie 13 – Wykonanie procedury składowanej przyjmującej jako parametr dane typu XML
   8.2. Ćwiczenie 14 – Wykonanie wyzwalacza DDL z wykorzystaniem   funkcji EVENTDATA  zwracającej dokument XML
   8.3. Ćwiczenie 15 – Wykonanie wyzwalacza DML zapisującego zmiany w wybranej tabeli w postaci dokumentu XML

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
  2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
  4. Materiały dodatkowe
  5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języki i paradygmaty programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych oraz prowadzi warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.