Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Do czego można wykorzystać język JavascriptO Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom możliwości języka JavaScript (JS) do wzbogacania stron i serwisów www o elementy interaktywne i graficzne.

Tematyka kursu
Na wykładzie zostaną zademonstrowane efekty wykorzystania fragmentów języka JS na stronach internetowych. Druga część wykładu będzie łagodnym wprowadzeniem do podstawowych konstrukcji tego języka, omówione zostaną: zmienne, instrukcje iteracyjne i warunkowe, liczby, napisy i tablice. Warsztaty będą okazją do praktycznego przećwiczenia wprowadzonych na wykładzie elementów języka JS. Głównym celem zajęć praktycznych będzie utworzenie własnego programu do zabawy w Sudoku. Program będzie mógł być zintegrowany z serwisem, na którym np. mogłyby być organizowane konkursy Sudoku. Do wzięcia udziału w tych zajęciach przydatna będzie, ale nie jest wymagana, elementarna znajomość języka HTML i programowania w jakimkolwiek języku.

1. Wstęp
2. Wymagania w stosunku do uczestników i sprzętu
3. Przebieg warsztatów
   3.1. Używanie języka JS
   3.2. Instalujemy program Firebug
   3.3. Instalujemy bibliotekę jQuery
   3.4. Zastępowanie zawartości elementów
   3.5. Pętla for
   3.6. Instrukcja if
   3.7. Funkcje
   3.8. Zmienne i ich zasięg
   3.9. Obsługa napisów i liczb
   3.10. Tablice
   3.11. Dynamiczne nadawanie elementom właściwości
   3.12. Reagowanie na akcje użytkownika
   3.13. Pomysły na dalsze rozszerzenia

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
  3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Do czego można wykorzystać język Javascript?” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
mgr Krzysztof Ciebiera jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu tendencji w rozwoju informatyki w ramach projektu Informatyka +.