Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Bazy danych - jak je ugryźć?


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat baz danych.

Tematyka kursu
Na początku zostaną wprowadzone podstawowe definicje związane bazami danych i relacyjnym modelem danych i omówione zostaną cechy tabeli relacyjnej. Opisany zostanie Systemu Zarządzania Bazami Danych oraz wybrane mechanizmy odpowiedzialne za spójność i integralność danych. Przedstawiony zostanie przykładowy model bazy danych i omówione zostaną podstawowe cechy dobrego projektu. Następnie zdefiniowany zostanie klucz podstawowy i obcy i omówione zostanie ich znaczenie, zwłaszcza w kontekście powiązania danych zapisanych w różnych tabelach. Przedstawione zostaną przykłady wykorzystania baz danych w życiu codziennym oraz zaprezentowany zostanie przykład wykorzystania wyszukiwarki internetowej nowej generacji – wolframalpha.

W ramach warsztatów przedstawiony zostanie sposób instalacji MS SQL Server 2008 Express Edytion a następnie uczniowie zostaną zapoznani z SQL Server Menagement Studio, narzędziem klienckim umożliwiającym korzystanie i administrowanie SQL Serwerem. W kolejnych ćwiczeniach będzie tworzona pierwsza baza danych, zdefiniujemy tabele oraz dla wybranych przypadków określimy reguły poprawności. Następnie zdefiniujemy klucze podstawowe i obce oraz reguły integralności referencyjnej. Nauczymy się zapisywać dane w tabelach oraz wykonywać modyfikacje danych już istniejących. Sprawdzimy jak działają zdefiniowane wcześniej reguły poprawności w trakcie modyfikacji danych. Napiszemy pierwsze proste zapytania do utworzonej bazy danych.

Część teoretyczna:
 1. Kilka definicji na dobry początek
 2. Dane i bazy danych
 3. Podstawy relacyjnego modelu danych
 4. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych
 5. Problemy i anomalie z gromadzeniem danych w tabelach
 6. Systemy Zarządzania Bazami Danych
 7. Spójność i integralność danych
Część praktyczna:
 1. Zapoznanie się ze środowiskiem MS SQL Server 2008
 2. Tworzymy pierwszą bazę danych
 3. Tworzymy pierwszą tabelę
 4. Tworzymy tabelę na podstawie projektu
 5. Projektowanie i definiowanie tabeli
 6. Definiowanie reguł poprawności
 7. Definiowanie reguł integralności referencyjnej – tworzenie diagramu bazy danych
 8. Omówienie procesu instalacji MS SQL Server 2008

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Bazy danych -  jak je ugryźć?” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: baz danych, języków i paradygmatów programowania, projektów zespołowych oraz przetwarzań rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.