Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Mechanizmy wewnętrzne baz danych


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów dostępnych w ramach bazy danych.

Tematyka kursu
W ramach kursu omówione zostaną więzy integralności referencyjnej wraz z zaprezentowaniem przykładów i dobrych praktyk ich dotyczących. Drugim zagadnieniem będą transakcje – uczestnicy zapoznają się z istotą transakcyjności, trybami tworzenia transakcji oraz z poziomami izolacji i ich specyfiką. W ramach omawiania wyzwalaczy zademonstrowane zostaną ich rodzaje oraz opisana zostanie ich specyfika. Zaprezentowane zostaną także procedury składowane oraz funkcje użytkownika. Kolejnym zagadnieniem będą indeksy. Zapoznamy się z fizyczną organizacją danych w SQL Serverze 2008 i z jej konsekwencjami. Omówiona zostanie też struktura różnych rodzajów indeksów, a także zaprezentowany zostanie proces optymalizacji zapytania z wykorzystaniem indeksu pokrywającego. W ramach warsztatów wykonane zostaną ćwiczenia pokazujące sposób konfigurowania i działanie wybranych mechanizmów. Część ćwiczeń będzie wykonywana wspólnie z prowadzącym warsztaty a część będzie pokazem wykonywanym przez prowadzącego.

Część teoretyczna kursu:
 1. Wprowadzenie
 2. Reguły i ograniczenia
 3. Więzy integralności referencyjnej
 4. Transakcje
 5. Wyzwalacze
 6. Indeksy
  • 6.1. Fizyczna organizacja danych w SQL Server 2008
  • 6.2. Strony i obszary
  • 6.3. Sterty
  • 6.4. Indeksy zgrupowane i niezgrupowane
  • 6.5. Indeksy pokrywające
  • 6.6. Plany wykonania zapytania
  • 6.7. Statystyki
 7. Procedury i funkcje składowane
 8. Kopie bezpieczeństwa baz danych
Część praktyczna kursu:
 1. Zapoznanie się ze środowiskiem MS SQL Server 2008
 2. Definiowanie reguły poprawności
 3. Definiowanie reguł integralności referencyjnej
 4. Prezentacja działania mechanizmu transakcyjnego
 5. Programowanie wyzwalacza
 6. Optymalizacja przykładowego zapytania
 7. Programowanie funkcji tabelarycznej
 8. Pokaz tworzenia kopii bezpieczeństwa

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Mechanizmy wewnętrzne baz danych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: baz danych, języków i paradygmatów programowania, projektów zespołowych oraz przetwarzań rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.