Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Techniki Internetu


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami, jakie stoją za możliwościami dawanymi przez Internet.

Tematyka kursu
Internet zostanie scharakteryzowany nie tylko jako sieć komputerów, ale również w kontekście usług, zasobów i komunikacji. Przedstawione będą metody przesyłania informacji w Internecie, zastosowanie protokołów sieciowych TCP/IP, strumieniowanie, usługa FTP oraz sieci peer-to-peer. Opisane zostaną również zasady funkcjonowania statycznych i dynamicznych stron internetowych, a także mechanizmy działania narzędzi internetowych, takich jak: wyszukiwarka, poczta elektroniczna oraz komunikator czasu rzeczywistego. Na warsztatach uczniowie przećwiczą instalowanie i konfigurowanie narzędzi internetowych: przeglądarki, poczty elektronicznej, komunikatorów (tekstowych oraz audio/wideo); zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie, a także korzystanie z witryn FTP oraz personalizowanie interaktywnych serwisów internetowych. Wszystko to zostanie zilustrowane na przykładach ciekawych i wartościowych stron internetowych.

 1. Wprowadzenie  czym jest Internet
 2. Przesyłanie informacji w Internecie    
  • 2.1. Budowa sieci Internet
  •    
  • 2.2. Jak działa Internet: adres IP, domena
  •    
  • 2.3. Nawigacja w sieci Internet: przeglądarka WWW, adres URL, hiperłącza 6
  •    
  • 2.4. Transfer danych w sieci Internet: protokoły TCP/IP i strumieniowanie
  •    
  • 2.5. FTP
  •    
  • 2.6. p2p
 3. Funkcjonowanie stron internetowych
     
  • 3.1. Podstawowe pojęcia: strona, witryna, serwis internetowy
  •    
  • 3.2. Strona jako dokument HTML
  •    
  • 3.3. Zasada działania strony internetowej
  •    
  • 3.4. Strona dynamiczna: zasada działania, języki skryptowe
  •    
  • 3.5. Strona statyczna a strona dynamiczna
 4. Działanie narzędzi internetowych
    
  • 4.1. Wyszukiwarka, czyli jak znaleźć to, czego szukam
  •   
  • 4.2. Poczta elektroniczna
  •  
  • 4.3. Komunikatory czasu rzeczywistego

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Techniki Internetu” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
mgr inż. Piotr Kopciał jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu multimediów, grafiki i technologii komputerowych w ramach projektu Informatyka +.