Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Podstawy budowy i działania sieci komputerowych


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami, niezbędnymi do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych.

Tematyka kursu
Podczas części teoretycznej kursu zostaną przedstawione typowe role klient - w (użytkownik - w komputer - w) oraz serwer -  w w sieciach komputerowych. Zaprezentowane zostaną zasięgi sieci komputerowych (LAN. MAN, WAN). Zostanie wyjaśniona budowa podstawowych modeli sieciowych (ISO/OSI, TCP/IP) i przeznaczenie ich poszczególnych warstw, a także podstawowe aktywne urządzenia sieciowe i ich zastosowanie przy budowie sieci komputerowych (karty sieciowe, koncentratory, przełączniki, mosty, routery). Omówione zostaną ponadto najczęściej spotykane topologie sieciowe (magistrala, gwiazda, pierścień, siatka). Warsztaty obejmą następujące zagadnienia: poznanie element - w sieci komputerowej (urządzeń, medi - w, usług), łączenie elementów infrastruktury teleinformatycznej w sieć komputerową, korzystanie z usług sieciowych, rozwiązywanie podstawowych problemów sieciowych.

Część teoretyczna:
 1. Role komputerów w sieci
 2. Typ i zasięg sieci
 3. Modele sieciowe
 4. Urządzenia sieciowe
 5. Topologie sieciowe
Część praktyczna:
 1. Elementy sieci komputerowej
 2. Usługi
 3. Łączenie element— w infrastruktury teleinformatycznej w sieć komputerową
 4. Korzystanie z usług sieciowych
 5. Analiza działania sieci komputerowej

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Podstawy budowy i działania sieci komputerowych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.
mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą wWarszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych.