Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami związanymi z adresowaniem komputerów w sieciach.

Tematyka kursu
Wykład przedstawia podstawowe informacje związane z adresowaniem komputerów w sieciach. Wyjaśnia, na czym polega adresowanie fizyczne, a na czym adresowanie logiczne. Prezentuje podstawowe rodzaje transmisji sieciowej (unicast, multicast, broadcast). Wyjaśnia budowę i przeznaczenie protokołu IPv4. Omawia adresowanie klasowe (klasy A, B, C, D i E) oraz adresowanie bezklasowe (z wykorzystaniem masek podsieci). Ponadto przedstawiono przykłady podziału sieci z klasy C na podsieci z ich praktyczną interpretacją.

Część teoretyczna kursu:
 1. Adresowanie fizyczne i logiczne
 2. Rodzaje transmisji IP
 3. Protokół IPv4
 4. Adresowanie klasowe
 5. Adresowanie bezklasowe – maski podsieci
 6. Podział sieci na podsieci
Część praktyczna kursu:
 1. Konwersja pomiędzy systemami binarnymi i dziesiętnymi
 2. Działania na przestrzeni adresowej IPv

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.
Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systememami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych.