Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Techniki rejestracji, obróbki i wizualizacji obrazów ruchomych


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobu przetwarzania obserwowanych obrazów do postaci cyfrowej oraz przedstawienie metod komputerowej edycji obrazu ruchomego.

Tematyka kursu
Obrazy ruchome odgrywają bardzo dużą rolę w przekazach medialnych. Filmy wykorzystywane są w wielu dziedzinach nauki i rozrywki. W trakcie wykładu poznamy, w jaki sposób obrazy, które obserwujemy, są przetwarzane do postaci cyfrowej. Używa się do tego celu urządzeń zwanych analizatorami obrazów. Analizatory obrazów wykonane w technologii CCD lub CMOS są szeroko stosowane w cyfrowych aparatach fotograficznych i kamerach cyfrowych. W dalszej części wykładu poznamy metody komputerowej edycji obrazu ruchomego. Opisane zostaną techniki wykorzystywane w procesie tworzenia własnego filmu wideo. Poznamy również standardy kodowania sekwencji wideo MPEG1 i MPEG2 stosowane do kodowania materiałów filmowych zapisywanych na płytach CD i DVD.
Warsztaty mają na celu zapoznanie słuchaczy z technikami przygotowywania własnego materiału filmowego. Pierwszą czynnością, od której rozpoczyna się każdy montaż filmu, jest przeniesienie zapisanego materiału wideo z kasety na twardy dysk komputera. Edycja sekwencji wizyjnej jest bez wątpienia najważniejszym procesem każdego montażu materiału wideo. To właśnie dzięki niej mamy możliwość uporządkowania często chaotycznie zarejestrowanych ujęć. Wykorzystując możliwości montażu nieliniowego, możemy znacznie uatrakcyjnić i ożywić niezbyt ciekawe nagrania. Podstawowymi zabiegami edycyjnymi są precyzyjne docinanie, kopiowanie i układanie poszczególnych ujęć w żądanej kolejności. DVD authoring to tworzenie interfejsów płyt DVD, których zawartość można wyświetlać w komputerze osobistym lub odbiorniku telewizyjnym. Opracowany w trakcie edycji interfejs jest narzędziem do sterowania zawartością płyty. W trakcie trwania warsztatów słuchacze będą mogli stworzyć własny film.

 1. Wprowadzenie
 2. Analizatory obrazów
 3. Komputerowa edycja obrazu
 4. Standardy kodowania sekwencji wideo MPEG
  • 4.1. Przebieg kodowania w standardach MPEG-1 i MPEG-2
  • 4.2. Różnice miedzy standardami MPEG-1 i MPEG-2

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „ Techniki rejestracji, obróbki i wizualizacji obrazów ruchomych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Andrzej Majkowski jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Grafiki, multimediów i technologii internetowych w ramach projektu Informatyka +.