Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Język językowi nie równy


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przedstawienie wybranych, ogólnych aspektów lingwistycznych oraz nakreślenie w sposób uproszczony oraz subiektywny ewolucji języków programowania.

Tematyka kursu
Człowiek od zarania dziejów miał potrzebę komunikowania się z innymi ludźmi, zarówno bezpośrednio, jak i zdalnie. Podobne potrzeby wykazują zresztą i zwierzęta. Różne były formy tej komunikacji, ale niewątpliwie najważniejszą z nich jest język, który w swojej wersji pisanej stał się podstawą rozwoju cywilizacji. Językowi są więc poświęcone zaawansowane badania w różnych dyscyplinach naukowych (z językoznawstwem, zwanym także lingwistyką, na czele). Ale język, będąc narzędziem pracy wielu specjalistów różnych dziedzin, stał się też przedmiotem badań niektórych z nich. Szczególną pozycję ma tutaj informatyka, gdyż języki programowania odgrywają w tej dyscyplinie kluczową rolę. W rozdziale pierwszym niniejszego opracowania zajmiemy się wybranymi ogólnymi aspektami lingwistycznymi, a następnie (rozdz. 2 i 3) prześledzimy – w sposób uproszczony oraz subiektywny – ewolucję języków programowania.

 1. Język, mowa, pismo, alfabet
  • 1.1. Definicje sprzed ponad wieku
  • 1.2. Nieco współczesności
  • 1.3. Przykład historycznie błędnej decyzji – pismo japońskie (kanji)
  • 1.4. Języki naturalne a języki sztuczne
 2. Ewolucja języków programowania
  • 2.1. Współczesne języki programowania
  • 2.2. Pierwsze języki wysokiego poziomu
  • 2.3. Języki programowania a języki specyfikacji
  • 2.4. Podstawowe paradygmaty programowania
  • 2.5. Czterdzieści lat minęło
  • 2.6. Era języka Pascal
 3. Dokąd zdążamy
  • 3.1. Java, Java, Java
  • 3.2 Nowe wyzwania

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Język językowi nie równy” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Jan Madey jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie informatyki i inżynierii oprogramowania. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +.