Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu


O Kursie

Cel kursu

Podstawowym celem kursu jest wprowadzenie do historii informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Przedstawione są punkty zwrotne w rozwoju ICT z określeniem ich roli w rozwoju cywilizacyjnym. Ponadto warto pokazać, jak główne „ścieżki rozwojowe” w różnych obszarach ludzkiej działalności intelektualnej i praktycznej „przecinały się” i co z tego wynikało dla rozwoju informatyki i ICT w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
Umownie wyróżniono: etap prehistoryczny – od abaków do maszyny ENIAC, etap historyczny – od maszyny ENIAC do Internetu i etap współczesny – po Internecie. W pierwszym etapie zwraca się uwagę na pierwsze próby „liczenia” przy pomocy prostych urządzeń (np. abaków), powstanie liczydeł i mechanicznych arytmometrów, ale również na pomysły i koncepcje, o tak różnym stopniu zaawansowania technologicznego, jak np. projekty Schickarda i Pascala, Leibniza i Babbage’a, wreszcie Holleritha, Zusego i twórców maszyny ENIAC. Nie można ponadto pominąć roli postaci tej wielkości, jak Boole, Turing i von Neumann. W drugim etapie uwaga jest skupiona przede wszystkim na zmianach generacyjnych oraz wpływie technologii elektronicznych na architekturę i efektywność systemów komputerowych. Także scharakteryzowany jest rozwój oprogramowania – powstanie i rozwój systemów operacyjnych oraz generacje języków programowania. Należy zwrócić uwagę na powstanie masowych zastosowań w związku z użyciem PC. Etap historii informatyki  wieńczy powstanie Internetu, co jest rezultatem zbieżności i konwergencji trzech megatrendów: technologicznego (elektronicznego), informatycznego i telekomunikacyjnego. Stanowi to punkt wyjścia dla refleksji na temat tendencji rozwojowych, możliwych i prawdopodobnych w perspektywie najbliższej dekady.
Kurs jest bogato ilustrowany, często unikatowymi zdjęciami i fragmentami filmów poświęconych historii komputerów.

Tematyka kursu

Szczegółowa tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie
2. Prehistoria
3. Historia do XX wieku
4. Historia do powstania maszyny ENIAC
5. Historia do Internetu
6. Historia komputerów w Polsce
7. Zakończenie

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
  2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
  4. Materiały dodatkowe
  5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Od abaków do maszyny Eniac i Internetu” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat
O wykładowcy

Prof. Piotr Sienkiewicz jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym  Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Akademii Obrony Narodowej.