Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Optymalizacja zapytań SQL


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyka wydajności i optymalizacji zapytań SQL.

Tematyka kursu
Wykład zapoznaje słuchaczy z problematyką wydajności i optymalizacji zapytań SQL. Omówiona zostanie fizyczna organizacja przechowywania danych i wprowadzone zostaną pojęcia indeksów zgrupowanych i niezgrupowanych. Zaprezentowane zostaną przykłady planów wykonania zapytań generowane przez optymalizator SQL. Na bazie przykładu omówione zostaną problemy wyboru strategii wykonania zapytania w zależności od zawartości tabel i zdefiniowanych indeksów. Wprowadzone zostanie pojęcie statystyk indeksów i omówione będzie ich znaczenie przy wyborze strategii realizacji zapytania.

 1. Wprowadzenie
 2. Metody optymalizacji wydajności bazy danych
 3. Fizyczna organizacja danych w SQL Server 2008
 4. Plany wykonania zapytania
 5. Statystyki
 6. Optymalizacja przykładowego zapytania
 7. Narzędzia wspomagające optymalizację

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Materiały dodatkowe,
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Optymalizacja zapytań SQL” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: baz danych, języków i paradygmatów programowania, projektów zespołowych oraz przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.