Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Dlaczego możemy czuć się bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie informacji na temat kryptografii, ze szczególnym uwzględnieniem  kryptografii komputerowej.

Tematyka kursu
Informacje ukrywano przed innymi osobami jeszcze przed rozpowszechnieniem się pisma. Obecnie szyfrowanie informacji ma zarówno zastosowania militarne, jak i cywilne, np. przy przesyłaniu w sieci danych, których właściwego znaczenia nie powinien poznać nikt poza nadawcą i odbiorcą, nawet jeśli wiadomość wpadnie w niepożądane ręce. Wykład jest wprowadzeniem do kryptografii, ze szczególnym uwzględnieniem kryptografii komputerowej. Na początku zostaną omówione ciekawe metody szyfrowania, którymi posługiwano się przed erą komputerów, a które są wykorzystywane jeszcze dzisiaj. W drugiej zaś części wykładu zostanie zaprezentowany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym, który jest wykorzystywany na przykład przy wysyłaniu rozwiązań zadań z olimpiady informatycznej. Za początek ery kryptografii komputerowej uważa się osiągnięcia zespołu polskich krypto-analityków pod kierunkiem Mariana Rejewskiego, którzy złamali szyfr niemieckiej maszyny Enigma. Wspomniane będzie o tym krótko w czasie wykładu.

 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Komunikacja, szyfry i ich rodzaje
  • 1.2. Kodowanie jako szyfrowanie
 2. Początki kryptografii
  • 2.1. Steganografia
  • 2.2. Szyfr Cezara
  • 2.3. Szyfr Playfaira
 3. Szyfrowanie przez przestawianie
 4. Szyfrowanie z alfabetem szyfrowym
 5. Schemat komunikacji z szyfrowaniem
 6. Szyfr polialfabetyczny
 7. Przełom w kryptografii – Enigma
 8. Kryptografia z jawnym kluczem
 9. Podpis elektroniczny
 10. Algorytmy wykorzystywane w metodach szyfrowania

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Materiały dodatkowe,
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Dlaczego możemy czuć się bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”