Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego – superkomputery i klastry obliczeniowe


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu przetwarzania równoległego.

  1. Wprowadzenie
  2. Klasyfikacje przetwarzania równoległego
  3. Klastry komputerowe
  4. Superkomputery

Tematyka kursu
W ramach wykładu dowiemy się jaka jest filozofia przetwarzania równoległego, a także jakie są jej typowe zastosowania. Treści opisujące poruszane zagadnienia dotyczą klasyfikacji systemów równoległych w tym klasyfikacje Flynna, klasyfikacje Johnsona oraz klasyfikacje Tanenbauma oraz rodzajów klastrów obliczeniowych takich jak klastry równoważące, klastry niezawodnościowe i klastry wydajnościowe.

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
  2. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego – superkomputery i klastry obliczeniowe” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.