Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Informatyka - klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z edukacją informatyczną, jej stanem, wzlotami i upadkami oraz celami i dalszymi kierunkami rozwoju.

Tematyka kursu
Wykład składa się z dwóch części – w pierwszej jest krótko omówiona edukacja informatyczna, jej stan, wzloty i upadki, cele oraz dalsze kierunki rozwoju. Opis edukacji informatycznej i informatyki jako dziedziny stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce, co ma zachęcić słuchaczy do poważnego zainteresowania się rozwijaniem swoich informatycznych umiejętności włącznie z podjęciem studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym. Przedstawione są najpierw kariery w informatyce, te tylko z klasą, jak John Napier, autorzy RSA, Samuel Morse i David Huffman, Claude Shannon oraz anonimowi wynalazcy patentów związanych z maszynami do pisania. Krótko komentujemy również znaczenie dla informatyki i jej zastosowań karier współczesnych, którym poza klasą towarzyszy również „kasa”. Ostatnia część wykładu jest poświęcona omówieniu wybranych wyzwań, czyli problemów, które czekają na adeptów informatyki. Wśród nich jest problem komiwojażera, cała gama problemów związanych z liczbami pierwszymi oraz jeden z problemów milenijnych (czy P = NP).

 1. Wprowadzenie
 2. Kształcenie informatyczne
  • 2.1. Pierwsze zajęcia informatyczne
  • 2.2. Regres edukacji informatycznej
  • 2.3. Potrzeba zmian
  • 2.4. Cele zajęć informatycznych
  • 2.5. Poprawa sytuacji
 3. Co to jest informatyka
 4. Kariery w informatyce
  • 4.1. Kariery z klasą
  • 4.1.1. Logarytm
  • 4.1.2. Szyfrowanie
  • 4.1.3. Kompresja
  • 4.1.4. Początki komputerów elektronicznych
  • 4.1.5. Historyczne procesory tekstu
  • 4.2. Kariery z klasą i kasą
 5. Wyzwania
  • 5.1. Współpraca w sieci
  • 5.2. Kilka trudnych problemów
  • 5.2.1. Najkrótsza trasa zamknięta
  • 5.2.2. Rozkład liczby na czynniki pierwsze
  •   
  • 5.3. Prawdziwe wyzwanie

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”