Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sztucznej inteligencji, jej naukowych podstaw, początków oraz niektórych dziedzin zastosowań.

 1. Naukowe podstawy Al.
 2. Co to jest inteligencja?
 3. Test Tiuringa
 4. Początek Al. Jako działu informatyki
 5. Jon McCarthy – Dartmuth Conference
 6. Niektóre dziedziny zastosowań Al. I ich stopień zaawansowania
  • 6.1. Język naturalny
  • 6.2. Systemy eksperckie
  • 6.3. Roboty
  • 6.4. Problemy związane z percepcją
  • 6.5. Problemy kombinatoryczne – Gry
 7. Podstawowe trudności w tworzeniu Al.
 8. Co dalej?
 9. Problemy prawne, etyczne i moralne

Tematyka kursu
W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące AI, a szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia. W dalszej części przedstawione zostaną zadania sztucznej inteligencji jako dziedziny informatyki rzucone na tło historyczne, a także niektóre dziedziny zastosowań AI oraz stopień ich zaawansowania np. w systemach eksperckich czy też w robotyce i grach.

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Halina Przymusińska jest wykładowcą University of California.