Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Budowa i działanie sieci komputerowych


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie informacji niezbędnych do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych.

Tematyka kursu
Wykład dostarcza podstawowych informacji, niezbędnych do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych. Prezentuje najważniejsze fakty z historii sieci komputerowych i Internetu mające istotny wpływ na obecny ich kształt i możliwości. Przedstawia typowe role klientów (użytkowników komputerów) oraz serwerów w sieciach komputerowych. Prezentuje zasięgi sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN). Wyjaśnia budowę podstawowych modeli sieciowych (ISO/OSI, TCP/IP) i przeznaczenie ich poszczególnych warstw. Przedstawia podstawowe aktywne urządzenia sieciowe i ich zastosowanie przy budowie sieci komputerowych (karty sieciowe, koncentratory, przełączniki, mosty, routery). Omawia najczęściej spotykane topologie sieciowe (magistrala, gwiazda, pierścień, siatka), a także wyjaśnia pojęcia związane z segmentacją i domenami kolizyjnymi. Zawarto w nim również informacje o przewodowych i bezprzewodowych mediach transmisyjnych wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych oraz zasadach projektowania okablowania strukturalnego sieci (poziomego i pionowego). Warsztaty umożliwiają praktyczne przećwiczenie materiału z wykładu.
Wykład

 1. Historia sieci komputerowych i Internetu
 2. Rola, zadania i podział sieci komputerowych
 3. Modele sieciowe
 4. Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe
 5. Topologie fizyczne i logiczne
 6. Segmentacja i domeny kolizyjne
 7. Przewodowe media transmisyjne
 8. Bezprzewodowe media transmisyjne
 9. Okablowanie strukturalne poziome i pionowe

Warsztaty

 1. Konwersja między systemami binarnym i dziesiętnym
 2. Działania na przestrzeni adresowej IPv4
 3. Zasady projektowania i budowania sieci komputerowych
  • 3.1. Okablowanie strukturalne
  • 3.2. Projektowania struktury teleinformatycznej
 4. Rozwiązywanie problemów sieciowych
  • 4.1. Weryfikacja konfiguracji sprzętowej
  • 4.2. Weryfikacja konfiguracji systemów sieciowych i aplikacji
  • 4.3. Weryfikacja działania protokołów sieciowych

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Budowa i działanie sieci komputerowych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.

Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych