Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Zarządzanie sieciami LAN


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy, projektowania i utrzymania architektury sieciowej.

Tematyka kursu
Do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z wymianą informacji niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie sieci LAN (ang. Local Area Network). Zrozumienie zasad budowy, projektowania i utrzymania architektury sieciowej są głównymi celami tego kursu. Wykład wyjaśnia budowę i działanie lokalnych sieci komputerowych. Prezentuje zasięgi sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN). Wyjaśnia budowę podstawowych modeli sieciowych (ISO/OSI, TCP/IP) i przeznaczenie ich poszczególnych warstw. Przedstawia podstawowe aktywne urządzenia sieciowe i ich zastosowanie przy budowie sieci komputerowych. Omawia najczęściej spotykane topologie sieciowe a także wyjaśnia pojęcia związane z segmentacją i domenami kolizyjnymi. Zawarto w nim również informacje o przewodowych mediach transmisyjnych oraz zasadach projektowania okablowania strukturalnego sieci (poziomego i pionowego). Przedstawione zostały ponadto podstawowe technologie spotykane w sieciach LAN (Ethernet, Token Ring, FDDI) a także zasady działania i konfigurowania wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).
Warsztaty umożliwiają praktyczne przećwiczenie materiału z wykładu.

 1. Wprowadzenie do budowy i działania sieci komputerowych
  • 1.1. Typy sieci
  • 1.2. Zasięg sieci komputerowych
  • 1.3. Modele sieciowe
   • 1.3.1. Model odniesienia ISO/OSI
   • 1.3.2. Model TCP/IP
  • 1.4. Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe
  • 1.5. Typologie fizyczne i logiczne
  • 1.6. Segmentacja i domeny kolizyjne
  • 1.7. Przewodowe media transmisyjne
   • 1.7.1 Cienki kabel koncentryczny
   • 1.7.2. Kable skretkowe
   • 1.7.3. Kable światłowodowe
  • 1.8  Okablowanie strukturalne poziome i pionowe
  • 1.9 Oznakowanie punktów abonenckich
 2. Technologia Ethernet
 3. Technologia Token Ring
 4. Technologia FDDI
 5. Wirtualne sieci LAN

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Materiały dodatkowe,
 4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Zarządzanie sieciami LAN” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.

Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych