Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Proste rachunki wykonywane za pomocą komputera


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat wykonywanych za pomocą komputera obliczeń.

Tematyka kursu
Komputery nie przestały być maszynami matematycznymi – jak kiedyś je nazywano – i obecnie służą również do wykonywania różnych obliczeń. Wykład jest poświęcony m.in. algorytmom obliczania: wartości dziesiętnej liczby binarnej, postaci binarnej liczby dziesiętnej, wartości wielomianu, największego wspólnego dzielnika dwóch liczb (algorytm Euklidesa) oraz wartości potęgi. Motywacja dla wprowadzenia tych algorytmów jest chęć objaśnienia metody szyfrowania informacji z kluczem publicznym RSA, powszechnie stosowanej w kryptografii komputerowej.
Na warsztatach uczniowie zapoznają się z komputerowymi demonstracjami omówionych na wykładzie algorytmów oraz zaprogramują w języku Pascal lub C++ i przetestują wybrane algorytmy. Te zajęcia są drugą częścią wprowadzenia do algorytmiki, jak specyfikacja problemu, schematy blokowe algorytmów, podstawowe struktury danych (ciąg i tablica) oraz pracochłonność (złożoność) algorytmów. Na warsztatach zostają wprowadzone podstawowe instrukcja języka programowania (iteracyjna i warunkowa oraz procedura i funkcja niestandardowa), wystarczające do zaprogramowania i uruchomienia komputerowych realizacji algorytmów omówionych na wykładzie. Przytoczono ciekawe przykłady zastosowań omawianych zagadnień.
Rozważania są prowadzone na elementarnym poziomie i do ich wysłuchania oraz wzięcia udziału w warsztatach wystarczy znajomość informatyki wyniesiona z gimnazjum. Te zajęcia są adresowane do wszystkich uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie bowiem z nową podstawą programową, kształceniem umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów mają być objęci wszyscy uczniowie

  1. System dziesiętny i system binarny
  2. Obliczanie wartości wielomianu – schemat Kornera
  3. Zamiany liczby binarnej na dziesiętną
  4. Otrzymywanie binarnego rozwinięcia liczby dziesiętnej
  5. Szybkie obliczanie wartości potęgi
  6. Algorytm Euklidesa
  7. Dodatek: Algorytm, algorytmika i algorytmiczne rozwiązanie problemów – rozważania ogólne

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
  3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Proste rachunki wykonywane za pomocą komputera” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki