Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Przegląd podstawowych algorytmów


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy o popularnych problemach i ich rozwiązaniach (algorytmach) lub metodach tworzenia rozwiązań.

Tematyka kursu
Omówione zagadnienia są bardzo różnorodne. Obejmują techniki budowania algorytmów takie, jak: programowanie dynamiczne, rekurencja, strategie zachłanne. Zawarte są także podstawowe zagadnienia z kilku ważnych dziedzin algorytmiki: teorii grafów, przetwarzania tekstów i geometrii obliczeniowej. Każdy z tych tematów zostaje wprowadzony wraz z najbardziej znanymi problemami i algorytmami. Zakładana jest znajomość języka C++, ale programujący w Pascalu czy jeszcze innym języku także powinni poradzić sobie ze zrozumieniem zawartych w kursie treści. W tekście uzyte zostają wielokrotnie pojęcia matematyczne, które mogą okazać się nowe nawet dla ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną. Ich nieznajomość nie stanowi problemu w korzystaniu z kursu, gdyż SA jednak omawiane w niezbędnym zakresie.

 1. Programowanie dynamiczne
  • 1.1. Idea
  • 1.2. Znane problemy
 2. Sortowanie
  • 2.1. Sortowanie przez wybór
  • 2.2. Sortowanie przez scalanie
 3. Wyszukiwanie binarne
 4. Sortowanie pozycyjne
  • 4.1. Sortowanie przez zliczanie
  • 4.2. Sortowanie leksykograficzne
 5. Algorytmy zachłanne
 6. Rekurencja
  • 6.1. Algorytm Euklidesa
  • 6.2. Wieże Hanoi
 7. Przeszukiwanie z nawrotami (backtracking)
  • 7.1. Problem 8 hetmanów
 8. Grafy – wprowadzenie
  • 8.1. Co to jest graf?
  • 8.2. Reprezentacja grafu na komputerze
  • 8.3. Przeszukiwanie grafów
 9. Algorytmy grafowe
  • 9.1. Problem cyklu i ścieżki Eklera
  • 9.2. Algorytm Dijkstry
  • 9.3. Algorytm Bellmana – Forda
 10. Algorytmy tekstowe
  • 10.1. Algorytm naiwny wyszukiwania wzorca
  • 10.2. Algorytm Knuta – Morrisa – Pratta
 11. Algorytmy geometryczne
  • 11.1. Podstawy
  • 11.2. Pole powierzchni
  • 11.3. Problem znajdowania wypukłej otoczki

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Materiały dodatkowe,
 4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Przegląd podstawowych algorytmów” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Marcin Andrychowicz, Tomasz Kulczyński oraz Błażej Osiński są studentami Uniwersytetu Warszawskiego.