Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Techniki algorytmiczne przybliżone i dokładne


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest wprowadzenie do algorytmiki i programowania.

Tematyka kursu
Te zajęcia są trzecią częścią wprowadzenia do algorytmiki i programowania. Omawiane SA jednak również podstawowe pojęcia z zakresu algorytmiki, takie jak: specyfikacja problemu, podstawowe struktury danych (tablice jedno – i dwuwymiarowe) oraz efektywność i pracochłonność (złożoność) algorytmów.
Na warsztatach zostają wprowadzone podstawowe instrukcje języka programowania (iteracyjna i warunkowa oraz procedura i funkcja niestandardowa), wystarczające do zaprogramowania i uruchomienia komputerowych realizacji algorytmów omówionych na wykładzie. Przytoczono ciekawe przykłady zastosowań omawianych zagadnień.
Zakres tematyczny obejmuje różnorodne techniki algorytmiczne i ich wykorzystanie w rozwiązaniach wybranych problemów. Metoda zachłanna jest użyta m.in. do wydawania reszty, pakowania plecaka i chodzenia po piramidzie. Przeszukiwanie z nawrotami służy do znajdowania wyjścia z labiryntu i rozstawiania nieatakujących się hetmanów na szachownicy. Strategia dziel i zwyciężaj jest jedynie przypomniana – pojawiła się na wcześniejszych zajęciach przy poszukiwaniu elementów i przeszukiwaniu zbiorów uporządkowanych. Zaś rekurencja jest zilustrowana m.in. w algorytmie wypisywania liczb w różnych systemach.
Rozważania są prowadzone na elementarnym poziomie i do ich wysłuchania oraz wzięcia udziału w warsztatach wystarczy znajomość informatyki wyniesiona z gimnazjum. Te zajęcia są adresowane do wszystkich uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie bowiem z nową podstawą programową, kształceniem umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów mają być objęci wszyscy uczniowie.

 1. Wprowadzenie
 2. Algorytmy zachłanne
  • 2.1. Problem wydawania reszty
  • 2.2. Zmartwienie kinomana
  • 2.3. Pakowanie najcenniejszego plecaka
  • 2.4. Najdłuższa droga na piramidzie
  • 2.5. Inne przykłady użycia metody zachłannej
 3. Przeszukiwanie z nawrotami
  • 3.1. Wyjście z labiryntu metodą zgłębiania
  • 3.2. Rozmieszczanie hetmanów na szachownicy
 4. Strategia dziel i zwyciężaj
 5. Rekurencja
  • 5.1. Potęgowanie
  • 5.2. Algorytm Euklidesa
  • 5.3. Wyprowadzanie liczb od początku
  • 5.4. Rekurencja – podsumowanie
 6. Dodatek. Algorytm, algorytmika i algorytmiczne rozwiązywanie problemów

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Techniki algorytmiczne przybliżone i dokładne” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”