Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Wprowadzenie do algorytmiki i programowania - wyszukiwanie i porządkowanie informacji.


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest wprowadzenie do algorytmiki i programowania.

Tematyka kursu
Te zajęcia są wprowadzeniem do algorytmiki i programowania. Na przykładach bardzo prostych problemów takich jak znajdowanie największego i/lub najmniejszego elementu w ciągu, wyłanianie zwycięzcy i drugiego zawodnika turnieju, porządkowanie ciągu liczby oraz poszukiwanie elementów w zbiorach nieuporządkowanych i uporządkowanych, przedstawione jest podejście do rozwiązywania problemów w postaci algorytmów i do ich komputerowej implementacji w języku Pascal lub C++. Omawiane są m.in. specyfikacja problemu, schematy blokowe algorytmów, podstawowe struktury danych (ciąg i tablica) oraz pracochłonność (złożoność0 algorytmów.
Na warsztatach zostają wprowadzone podstawowe instrukcje języka programowania (iteracyjna i warunkowa oraz procedura i funkcja niestandardowa), wystarczające do zaprogramowania i uruchomienia komputerowych realizacji algorytmów omówionych na wykładzie. Wykorzystywane jest oprogramowanie edukacyjne, ułatwiające zrozumienie działania algorytmów i umożliwiające wykonywanie eksperymentów z algorytmami bez konieczności ich programowania. Przytoczono ciekawe przykłady zastosowań omawianych zagadnień.
Rozważania są prowadzone na elementarnym poziomie i do ich wysłuchania oraz wzięcia udziału w warsztatach wystarczy znajomość informatyki wyniesiona z gimnazjum. Te zajęcia są adresowane do wszystkich uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie bowiem z nową podstawą programową, kształceniem umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów mają być objęci wszyscy uczniowie.

 1. Algorytm, algorytmika i algorytmiczne rozwiązywanie problemów
 2. Pierwszy algorytm – przeszukiwanie zbioru
 3. Kompletowanie podium zwycięzców turnieju
 4. Jednoczesne znajdowanie najmniejszego i największego elementu
 5. Porządkowanie przez wybór – iteracja algorytmu
 6. Poszukiwanie informacji
  • 6.1. Poszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym
  • 6.2. Poszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Wprowadzenie do algorytmiki i programowania – wyszukiwanie i porządkowanie informacji” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”