Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Hurtownie danych - czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat teorii hurtowni danych oraz aspektów ich wykorzystania.

Tematyka kursu
Przedmiotem wykładu są podstawy teorii hurtowni danych i aspekty ich wykorzystania. W pierwszej części zostaną omówione podstawowe cechy systemów OLTP (ang. On-Line Transaction Processing) oraz systemów OLAP (ang. On-Line Analitycal Processing). Omówione zostaną podstawowe pojęcia i przykłady projektów hurtowni danych. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z integracja danych. Omówione zostanie pojęcie analitycznej kostki wielowymiarowej. Zaprezentowane zostaną elementy technologii usług analitycznych i ich znaczenie w systemach typu Buisiness Intelligence. W części końcowej wykładu omówione zostaną krótko podstawowe pojęcia związane z eksploracją danych (ang. Data Mining).

 1. Wprowadzenie
 2. Systemy OLTP i OLAP
 3. Podstawy hurtowni danych
 4. Problemy integracji danych
 5. Kostka wielowymiarowa
 6. Systemy Buisiness Intelligence
 7. Eksploracja danych
 8. Podsumowanie

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języków i paradygmatów programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.