Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Sieci komputerowe w powszechnym użyciu


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat elementów sprzętowych służących do budowy domowej sieci przewodowej i bezprzewodowej.

Tematyka kursu
W wykładzie są omawiane podstawowe elementy sprzętowe (kable skrętkowe, karty sieciowe, koncentratory, routery, punkty dostępu), służące do budowy domowej sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz objaśnia się działanie i przeznaczenie wybranych usług sieciowych. Przewodową sieć domową budujemy zwykle przy wykorzystaniu kabli skrętkowych w topologii gwiazdy z użyciem przełączników lub routerów. Sieć bezprzewodową budujemy zaś przeważnie w technologii Wi-Fi z zastosowaniem punktu dostępu. Aby móc skorzystać z zasobów internetowych, musimy mieć publiczny adres IP, który może być współdzielony przez wielw komputerów domowych z zastosowaniem translacji NAT. W wykładzie omawia się ponadto usługę dynamicznego przydzielenia adresów IP (DHCP) oraz usługę odwzorowującą adresy symboliczne na adresy IP (DNS). Warsztaty są przeznaczone na praktyczne przećwiczenie materiału z wykładu.

Wykład
 1. Wprowadzenie
 2. Domowa sieć przewodowa
  • 2.1. Media transmisyjne stosowane w domowych sieciach przewodowych
  • 2.2. Urządzenia sieciowe stosowane w sieciach domowych
  • 2.3. Automatyczna konfiguracja adresów IP
 3. Domowa sieć bezprzewodowa
 4. Przegląd wybranych usług sieciowych
  • 4.1. Translacja NAT i PAT
  • 4.2. Usługa DHCP
  • 4.3. Usługa DNS
Warsztaty
 1. Konfigurowanie sieci komputerowej w domu
 2. Korzystanie z usług sieciowych
 3. Konfigurowanie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Sieci komputerowe w powszechnym użyciu” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.
Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych.