Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat budowy oraz działania routerów.

Tematyka kursu
Dynamika zmian o sieciach komputerowych wymusza stosowanie w pełni skalowanych i wysoce wydajnych protokołów routingu, służących do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi oraz określeniu optymalnej ścieżki do sieci docelowej. Wykład zawiera podstawowe informacje o budowie i działaniu routerów. Wyjaśnia wybrane możliwości i zastosowania routingu statycznego i dynamicznego. Dokonuje przeglądu wybranych protokołów routingu dynamicznego (RIP, IGRIP, EIGRIP, OSPF) wraz z praktycznymi sposobami ich konfiguracji, implementacji i weryfikacji. Warsztaty będą okazją do praktycznego przećwiczenia materiału z wykładu.

 1. Wprowadzenie do budowy i konfiguracji routerów
 2. Wprowadzenie do konfiguracji routingu statycznego
 3. Wprowadzenie do konfiguracji protokołów routingu dynamicznego
 4. Konfiguracja protokołu routingu RIPv1 i RIPv2
 5. Konfiguracja protokołu routingu IGRIP
 6. Konfiguracja protokołu routingu EIGRIP
 7. Konfiguracja protokołu routingu OSPF
 8. Warsztaty

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video)
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.
Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych