Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu implementacji algorytmów w języku programowania.

Tematyka kursu
Ten wykład jest wprowadzeniem do algorytmiki i zawiera elementy implementacji algorytmów w języku programowania. Na przykładach bardzo prostych problemów przedstawione jest podejście do rozwiązywania problemów w postaci algorytmów i do ich komputerowej implementacji w języku programowania. Omawiane są m.in. specyfikacja problemu, schematy blokowe algorytmów, podstawowe struktury danych (ciąg i tablica) oraz pracochłonność algorytmów. Wykorzystywane jest oprogramowanie edukacyjne, ułatwiające zrozumienie działania algorytmów i umożliwiające wykonywanie eksperymentów z algorytmami bez konieczności ich programowania. Przytoczono ciekawe przykłady zastosowań omawianych zagadnień.
Zakres tematyczny tego wykładu obejmuje poszukiwania elementów (informacji) w zbiorach nieuporządkowanych i uporządkowanych oraz problem porządkowania (sortowania), któremu poświęcamy szczególnie wiele miejsca ze względu na jego znaczenie w obliczeniach. Algorytmy sortowania są okazją by na ich przykładzie zademonstrować różne techniki rozwiązywania problemów, jak metodę dziel i zwyciężaj oraz rekurencję.
Rozważania są prowadzone na elementarnym poziomie i do ich wysłuchania wystarczy znajomość informatyki wyniesiona z gimnazjum. Te zajęcia są adresowane do wszystkich uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie bowiem z nową podstawą programową, kształceniem umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów mają być objęci wszyscy uczniowie.

 1. Przeszukiwanie zbioru
  • 1.1. Specyfikacja problemu i algorytm
  • 1.2. Schemat blokowy algorytmu Min
  • 1.3. Komputerowa realizacja algorytmu Min
  • 1.4. Pracochłonność (złożoność) algorytmu Min
 2. Kompletowanie podium zwycięzców turnieju
 3. Jednoczesne znajdowanie najmniejszego i największego elementu
 4. Problem porządkowania – porządkowanie przez wybór
  • 4.1. Problem porządkowania
  • 4.2. Porządkowanie kilku elementów
  • 4.3. Porządkowanie przez wybór
  • 4.4. Inne algorytmy porządkowania
 5. Porządkowanie przez zliczanie
 6. Poszukiwanie informacji w zbiorze
  • 6.1. Poszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym
  • 6.2. Poszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym
 7. Dziel i zwyciężaj, rekurencja – sortowanie przez scalanie
 8. Algorytm, algorytmika i algorytmiczne rozwiązywanie problemów

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video)
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Materiały dodatkowe
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”