Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
O relacjach i algorytmach


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat relacji dwuczłonowych i sposobów ich reprezentacji w postaci macierzy lub grafu.

Tematyka kursu
W wykładzie zostaną omówione relacje dwuczłonowe, a także sposoby ich reprezentacji w postaci macierzy lub grafu. Grafy zostaną użyte do pokazania relacji w postaci przemawiającej do wyobraźni. Tymczasem postać macierzowa umożliwi konstrukcję algorytmów do badania własności i relacji. Zostaną także pokazane przykłady relacji wraz z przedstawieniem ich własności i określeniem ich typów.

 1. Wstęp
 2. Iloczyn kartezjański zbiorów
 3. Relacja dwuczłonowa
  • 3.1. Reprezentacja relacji
 4. Własności relacji
  • 4.1. Zwrotność
  • 4.2. Przeciwzwrotność
  • 4.3. Symetria
  • 4.4. Antysymetria
  • 4.5. Przeciwsymetria
  • 4.6. Przechodniość
  • 4.7. Spójnosć
 5. Typy relacji
 6. Przykłady relacji
 7. Program do badania relacji

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video)
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .pdf,
 4. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „O relacjach i algorytmach” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr hab. inż. prof. WWSI  Zenon Gniazdowski jest rektorem oraz wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Specjalizuje się w zagadnieniach elektroniki oraz matematyki, w szczególności: matematyce dyskretnej, eksploracji danych, algorytmach i strukturach danych oraz technice cyfrowej. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.