Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowaniaO Kursie

Cel kursu
Celem wykładu jest zapoznanie z zasadą działania współczesnych witryn internetowych oraz uwrażliwienie uczestników na dobre praktyki projektowania i tworzenia stron internetowych. Kurs kładzie nacisk na dynamiczne strony internetowe. Uczestnik zapozna się z nowoczesnymi mechanizmami interakcji z użytkownikiem.

Tematyka kursu
Szczegółowa tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie: Internet a Intranet, historia i przyszłość, co można znaleźć w Internecie
 • Strona w Internecie: podstawowe pojęcia i zasada działania
 • Tworzenie strony internetowej
 • Dynamiczna strona internetowa
 • Podsumowanie

Internet wkracza w coraz to nowe obszary naszego życia: e-nauczanie, elektroniczne biblioteki, wirtualne laboratoria, medycyna, usługi (bankowość, turystyka). Podstawowym elementów tych i podobnych serwisów są strony internetowe, które składają się na bardziej złożone witryny, portale i platformy internetowe. Kurs jest poświęcony funkcjonowaniu stron internetowych. Omówione zostały mechanizmy działania stron www, w tym m.in. komunikację w standardzie klient-serwer i strony dynamiczne. Omówione zostały również zalety i wady stron dynamicznych i statycznych oraz mechanizmy interakcji serwisów internetowych z użytkownikiem, stosowanie w współczesnych stronach www.

Kurs zakończony jest przedstawieniem kilku przykładowych interaktywnych serwisów www w działaniu.

 1. Wprowadzenie: Internet a Intranet, historia i przyszłość, co można znaleźć w Internecie
 2. Strona w Internecie: podstawowe pojęcia i zasada działania
 3. Tworzenie strony internetowej
  3.1 Co można umieścić na stronie internetowej
  3.2 Projektowanie strony
  3.3 Język HTML i struktura dokumentu HTML
 4. Dynamiczna strona internetowa
  4.1 Zasada działania strony dynamicznej
  4.2 Strona statyczna a strona dynamiczna
  4.3 Tworzenie strony dynamicznej – język skryptowy
  4.4 Interakcja z użytkownikiem wizytówką nowoczesnych stron internetowych
  4.5 Przykłady serwisów internetowych
 5. Podsumowanie

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Darmowe narzędzia do realizacji laboratoriów we własnym zakresie
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
kopcial Mgr inż. Piotr Kopciał jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu multimediów, grafiki i technologii komputerowych w ramach projektu Informatyka +.