Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Przeszłość i przyszłość informatyki


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z historią informatyki oraz zaprezentowanie rozważań dotyczących jej przyszłości.

Tematyka kursu
Dla wielu osób informatyka nie ma jeszcze swojej historii. Współczesny komputer elektroniczny jest jednak
ukoronowaniem wspólnych wysiłków cywilizacji i pokoleń, rozwijających w ciągu wieków wiele różnych dziedzin nauki i techniki, które kształtowały również sposoby rachowania i konstrukcje urządzeń wspomagających złożone i masowe obliczenia. Różne wydarzenia w historii informatyki uznaje się za momenty przełomowe. W ostatnich 200 latach było ich wiele, jak: projekty maszyn Charlesa Babbage’a, system tabulacyjny Hermana Holleritha, prace Claude E. Shannona, dotyczące wykorzystania algebry Boole’a do analizy i syntezy układów przełączających i binarnych, komputery Konrada Zuse, fundamentalne dla teorii obliczalności prace Alana Turinga, pierwsze komputery elektroniczne – ABC, Colossus, ENIAC, Harvard MARK, EDVAC, IBM 701. wynalazki tranzystora i układu scalonego, rozwój Internetu.
Jakby w cieniu tego głównego nurtu rozwoju komputerów interesowano się automatyzacją obliczeń
i urządzeniami, które byłyby w stanie usprawnić rachowanie. Pierwsze pomysły były elitarne (Schickard, Pascal, Leibniz), ale dalszy rozwój urządzeń do indywidualnych obliczeń i ich produkcja doprowadziły do sytuacji w latach 50-70. XX wieku, w której każdy potrzebujący takiego urządzenia mógł sobie je sprawić, podobnie jak dzisiaj każdy może mieć komputer osobisty. I pewnego dnia, gdzieś na początku lat 70. XX wieku, nastąpił kolejny przełom. Te piękne mechaniczne cacka powędrowały do lamusa, chociaż mogły działać i spełniać swoje zadanie jeszcze przez wiele lat, a niektóre z nich wręcz w nieskończoność. Zastąpiły je kalkulatory elektroniczne. Czy z tego drugiego, wydaje się, że mniej znaczącego nurtu rozwoju urządzeń do liczenia, wypływa jakaś lekcja historii? Co pozostało we współczesnej informatyce po urządzeniach, które poszły w niepamięć? Idee i wynalazki z okresu przedelektronicznego można jednak odnaleźć we współczesnej informatyce, czasem w nieco przetworzonej postaci – wymieńmy ważniejsze z nich: pojęcie logarytmu, które miał szansę wynaleźć Euklides, niemal 1500 lat wcześniej niż zrobił to Napier, kompresja informacji ukryta w alfabecie Morsea, układ klawiszy na klawiaturze i fonty w edytorach.
A przyszłość informatyki? Kalkulatory mechaniczne i elektryczne, suwaki logarytmiczne zostały użyte
przy projektowaniu kalkulatorów, kalkulatory zaś wyparły niemal natychmiast z użycia te urządzenia, które je stworzyły. A jaka nowa technologia zostanie stworzona na dzisiejszych komputerach, która je wyprze w przyszłości?
A może to będzie nie tylko technologia, a wręcz inny rodzaj inteligencji, konkurującej z inteligencją
nierozerwalnie związaną z człowiekiem?
Ten materiał jest zbiorem plansz poświęconych historii komputerów i informatyki. Więcej ilustracji
znajduje się w prezentacji wykorzystywanej podczas wykładu.
Wykład będzie bogato ilustrowany urządzeniami do obliczeń i ich działaniem. Urządzenia te pochodzą z lekcji wykładowcy.

1a. Pierwsze znaki liczbowe, abaki, algorytmy
1b. Znaki liczbowe, proste sposoby rachowania
2a. Rozwój liczb i sposobów rachowania
2b. Abaki, liczydła, suwaki
3a. Pierwsze kalkulatory
3b. Rozwój kalkulatorów mechanicznych
4a. Wczesne początki komputerów
4b. Kalkulatory i sumatory
5a. Początki komunikacji przewodowej
5b. Rozwój komunikacji
6a. Logika matematyczna i komputery
6b. Maszyny i diagramy logiczne. System binarny
7a. Początki przetwarzania danych i nośniki danych
7b. Wynalazek druku i maszyn do pisania
8a. Teoretyczne podwaliny informatyki
8b. Początki kryptografii komputerowej
9a. Pierwsze komputery
9b. Komputery i superkomputery
10a. Mikroelektronika: tranzystor, układ scalony
10b. Kalkulatory elektroniczne
11a. Pierwsze mikrokomputery domowe i osobiste
11b. Pierwsze popularne mikrokomputery
12a. Internet
12b. Budowa komputerów w Polsce

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Wykład wprowadzający do kursu (video)
  2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
  3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Przeszłość i przyszłość informatyki” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie  „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”