Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych - czyli wojna światów I


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem dokumentów XML w relacyjnych bazach danych.

Tematyka kursu
Przedmiotem wykładu jest wykorzystanie dokumentów XML w relacyjnych bazach danych. W pierwszej części wykładu prezentowana jest krótka historia standardu XML i podstawowe zasady tworzenia dokumentów XML. Omówione są sposoby przekształcenia danych relacyjnych do postaci XML oraz zasady zapytań pobierających dane z dokumentu XML. Prezentowane są przykłady wykorzystania typu danych XML na etapie projektowania baz danych, a także przykłady zastosowania XML w rozwiązaniu konkretnych problemów. Omówione są także elementy schematów XSD i ich znaczenie w procesie zapewnienia poprawności danych zapisanych w dokumentach XML.

  1. Wprowadzenie
  2. Język XML
  3. Język XML alternatywą dla relacyjnych baz danych
  4. Język XML w Microsoft SQL Server 2008
  5. Podsumowanie

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .pps,
  3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów I” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języków i paradygmatów programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.