Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu technologii ADO.Net.

Tematyka kursu
W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawy technologii ADO.Net, zapewniającej dostęp do baz danych. Omówione zostaną podstawy wielowarstwowej architektury aplikacji korzystających z baz danych. Zaprezentowane zostaną podstawowe cechy technologii Data Access Application Block, która umożliwia uproszczenie obsługi baz danych z poziomu aplikacji. Dodatkowo omówione zostaną elementy LINQ (Language Integrated Query). Poszczególne elementy technologii zostaną omówione z wykorzystaniem przykładów napisanych w języku C#. Zaprezentowane zostaną również przykładowe rozwiązania wykorzystujące omawiane technologie.

 1. Wprowadzenie
 2. Architektura aplikacji bazodanowych
 3. Architektura wielowarstwowa
 4. Planowanie aplikacji bazodanowych
 5. Podstawy ADO.Net
 6. Typowe scenariusze dostępu do baz danych
 7. Implementacja komponentów dostępu do baz danych
 8. Zastosowanie Data Access Application Block (DAAB)
 9. LING to SQL
 10. Podsumowanie

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .pps,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języków i paradygmatów programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.