Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Obraz jako środek przekazu informacji


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów.

Tematyka kursu
Obecnie trudno znaleźć dziedzinę nauki, a także i rozrywki, w której nie byłoby jakiegoś elementu związanego z cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Na wykładzie poznamy, jak powstaje obraz i jak jest postrzegany przez człowieka. Poznamy, po co są tworzone i do czego używane modele barw. Opisane będą takie pojęcia, jak: kontrast, korekcja gamma, temperatura barwowa, balans bieli oraz podane zostanie, jak są one powiązane z jakością fotografii czy filmów. W dalszej części wykładu poznamy podstawy telewizji analogowej i cyfrowej. Omówione zostaną popularne systemy telewizji analogowej NTSC i PAL, cyfrowa telewizja systemu DVB, standard telewizji HDTV. Opisane zostaną algorytmy poprawy jakości obrazu stosowane w telewizji cyfrowej, umożliwiające eliminacje migotania – technika 100HZ, redukcję artefaktów wynikających z kompresji, lepsze wyeksponowanie konturów obrazu. W części końcowej omówiona zostanie zasada działania wyświetlaczy LCD i ekranów plazmowych. Te dwie technologie zostaną również porównane ze sobą.

 1. Cyfrowe przetwarzanie obrazów
  • 1.1. Modele barw
  • 1.2. Kontrast, korekcja gamma, temperatura barwowa, balans bieli
 2. Telewizja analogowa i cyfrowa
  • 2.1. Standard telewizji kolorowej HDTV
  • 2.2. Cyfrowa telewizja systemu DVB
 3. Poprawa jakości obrazu
  • 3.1. Eliminacja migotania
  • 3.2. Redukcja artefaktów wynikających z kompresji
  • 3.3. Eksponowanie konturów obrazu
  • 3.4. Algorytmy poprawy jakości obrazu
 4. Wyświetlacze LCD
 5. Ekrany plazmowe

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .pps,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Obraz jako środek przekazu informacji” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Andrzej Majkowski  jest wykładowcą Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Multimediów, grafiki i technologii komputerowych w ramach projektu Informatyka +.