Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Podstawy bezpieczeństwa sieciowego


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstaw bezpieczeństwa sieciowego.

Tematyka kursu
Bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieciach komputerowych jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej teleinformatyki. Wykład przedstawia podstawowe rodzaje złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki) oraz wybrane programy antywirusowe (skanery, monitory, szczepionki). Opisano także najczęściej spotykane metody ataków na systemy i sieci komputerowe (zewnętrzne, wewnętrzne, tradycyjne, rozproszone) oraz ich rodzaje (DOS, DOS, phishing, spam). Wykład przedstawia ponadto wybrane narzędzia i aplikacje do zabezpieczania danych, działanie systemów wykrywania włamań oraz metody przeciwdziałania atakom sieciowym z wykorzystaniem zapór ogniowych (sprzętowych i programowych).

 1. Złośliwe oprogramowanie
  • 1.1. Rodzaje złośliwego oprogramowania
  • 1.2. Rodzaje programów antywirusowych
  • 1.3. Profilaktyka antywirusowa
 2. Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne
  • 2.1. Sposoby atakowania sieci
  • 2.2. Rodzaje włamań sieciowych
  • 2.3. Rodzaje ataków sieciowych
 3. Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego
  • 3.1. Narzędzia i aplikacje do zabezpieczania sieci
  • 3.2. Instalacja zapory ogniowej
 4. Systemy wykrywania intruzów (włamań)
  • 4.1. Systemy IDS
  • 4.2. Rodzaje systemów IDS
 5. Działanie zapór ogniowych
  • 5.1. Podstawowe funkcje zapór ogniowych
  • 5.2. Przypadki użycia zapory ogniowej

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .pps,
 3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Podstawy bezpieczeństwa sieciowego” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.