Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Komunikacja w sieciach komputerowychO Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat adresowania komputerów w sieciach.

Tematyka kursu
Kurs wyjaśnia, na czym polega adresowanie fizyczne, a na czym adresowanie logiczne. Prezentuje podstawowe rodzaje transmisji sieciowej (unicast, multicast, broadcast). Wyjaśnia budowę i przeznaczenie protokołów IPv4 oraz IPv6. Omawia adresowanie klasowe oraz bezklasowe (z wykorzystaniem masek podsieci) z praktyczną interpretacją podziału sieci na podsieci. Omawiane są ponadto trzy wybrane usługi sieciowe, których zrozumienie opiera się na znajomości adresowania IP.

 1. Wstęp do adresowania IP
 2. Adresowanie klasowe
 3. Adresowanie bezklasowe – maski podsieci
 4. Podział na podsieci
 5. Translacja NAT i PAT
 6. Usługa DHCP
 7. Usługa DNS
 8. Adresowanie IPv6
 9. Konfiguracja adresów IP

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Materiały dodatkowe
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Komunikacja w sieciach komputerowych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą wWarszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.

Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą wWarszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systememami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych.