Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z  rolą jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach, z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Tematyka kursu
Wykład składa się z trzech części.
Pierwsza część jest poświęcona ukazaniu roli kryptologii w wielu historycznych wydarzeniach począwszy od czasów starożytnych po złamanie Enigmy.
Druga część jest poświęcona dokonaniom polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego w złamaniu Enigmy. Wykazanie, że polscy kryptolodzy dokonali przełomu w kryptoanalizie. Zostanie podkreślone również znaczenie złamania Enigmy dla skrócenia czasu trwania II Wojny Światowej.
Część trzecia wykładu jest poświęcona współczesnej kryptologii począwszy od złamania Enigmy a skończywszy na współczesnych dokonaniach. Podkreślone zostaną zagrożenia, jakie niesie ze sobą wykorzystanie komputerów w przesyłaniu informacji, w szczególności zostanie omówiony cyberterroryzm.

  1. Zanim złamano Enigmę
  2. Tło historyczne
  3. Złamanie Enigmy
  4. Od Enigmy do współczesnej kryptologii

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

  1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
  2. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .pps,
  3. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Prof. dr hab. Jerzy Gawinecki jest wykładowcą w Wojskowej Akademii Technicznej.