Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Zaawansowane algorytmy


O Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest pomoc w zgłębianiu najtrudniejszych zagadnień algorytmicznych, które pojawiają się na konkursach informatycznych.

Tematyka kursu
Kurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy opanowali już najważniejsze podstawowe techniki rozwiązywania problemów informatycznych. Szczególnie zalecane jest wcześniejsze zapoznanie z kursami „Przegląd podstawowych algorytmów” oraz „Struktury danych i ich zastosowania”. Kurs jest zdecydowanie nastawiony na przygotowanie do konkursów. Jeden z rozdziałów zawiera nawet rady co do samej taktyki startowania w zawodach. Spora część kursu zakłada znajomość C++, nie jest ona jednak wymagana do zrozumienia większości idei, które staramy się przekazać.

 1. Taktyka
  • 1.1. Przed zawodami
  • 1.2. Wybór zadania
  • 1.3. Ponowne czytanie
  • 1.4. Testowanie
  • 1.5. „Bruty”
 2. Standard Template Library
  • 2.1. Kontener vector
  • 2.2. Iteratory
  • 2.3. Pary
  • 2.4. Kontener set
  • 2.5. Map
  • 2.6. Sortowanie i wyszukiwanie binarne
  • 2.7. Permutacje
 3. Haszowanie
  • 3.1. Czym jest laszowanie?
  • 3.2. Tablica laszująca
  • 3.3. Haszowanie słów
 4. Algorytm Karpa – Millera – Rosenberga
  • 4.1. Słownik posłów bazowych
  • 4.2. Porównywanie posłów
  • 4.3. Najdłuższe powtarzające się podsłowo
  • 4.4. Najdłuższe wspólne podsłowo
 5. Maksymalny przepływ
  • 5.1. Metoda Forda – Fulkersona
  • 5.2. Algorytm Edmondsa – Karpa
  • 5.3. Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju
  • 5.4. Przekroje w zadaniach
 6. Skojarzenia
  • 6.1. Maksymalne skojarzenia
  • 6.2. Szybsze rozwiązania
  • 6.3. Twierdzenie Koniga
 7. Przecinanie się obiektów geometrycznych na płaszczyźnie
  • 7.1. Przecięcie dwóch prostych
  • 7.2. Przecięcie dwóch odcinków
  • 7.3. Przecięcie prostej i okręgów
  • 7.4. Przecięcie dwóch okręgów
 8. Położenie punktu względem obiektów płaszczyzny
  • 8.1. Względem prostej
  • 8.2. Względem okręgu
  • 8.3. Względem wielokąta
  • 8.4. Znajdowanie najdalszych punktów w danym zbiorze
  • 8.5. Znajdowanie najbliższych punktów w danym zbiorze

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 2. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Zaawansowane algorytmy” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Bolesław Kulbabiński, Tomasz Kulczyński, Błażej Osiński są studentami Uniwersytetu Warszawskiego.